Wie zijn wij?

Brandwonden laten littekens. Zichtbare littekens die een levenslange zorg nodig hebben en die in vele gevallen ook sociale littekens nalaten (op school, werkverlies, gebroken relaties, vrienden die wegblijven). Onzichtbare littekens die een leven lang in het hart gegrift staan.

Stichting Brandwonden wil het slachtoffer van brandwonden en zijn familie helpen zijn plaats in de maatschappij terug in te nemen door het verlenen van financiële steun. Daarnaast voert de Stichting een intensief preventiebeleid dat er moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers te betreuren vallen. In dit kader werd een interactief preventieprogramma ontwikkeld waarin de belangrijkste aspecten van brand- en brandwondenpreventie vervat liggen.

Missie

  • Alle inspanningen leveren om de levenskwaliteit van mensen met brandwonden en hun familie te verbeteren.
  • Door aanwending van alle beschikbare communicatiemiddelen preventieboodschappen bij alle lagen van de bevolking brengen.

Visie

Nieuwe behandelingen, nieuwe technieken helpen het slachtoffer van brandwonden terug te keren naar een menswaardig bestaan en een intergratie in de maatschappij. De terugbetaling door het RIZIV zal die snelle evolutie nooit kunnen inhalen, waardoor de patiënt of zijn familie deze behandelingen zal moeten betalen. Daardoor hebben kansarme gezinnen, die ook de grootste groep van slachtoffers uitmaken, het minst toegang tot deze nieuwe behandelingen en maken ze dan ook minder kans om terug een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarom zal de opdracht van de Stichting Brandwonden om de slachtoffers financieel bij te staan ook in de toekomst noodzakelijk blijven.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar