Onze doelstellingen

  • Invloed uitoefenen op RIZIV en bevoegde overheidsinstanties om aan de hand van de eigen gegevens de noodzaak om terugbetaling van nieuwe technieken en behandelingen in het terugbetalingpakket op te nemen.
  • Onderzoeken welke behandelingen en technieken kunnen bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van slachtoffers en hun familie.
  • Vastleggen en voortdurend bijsturen van de criteria die gebruikt worden bij het toekennen van financiële steun.
  • Zorgen dat er geen slachtoffers uit het financiële vangnet van de Stichting vallen door een opvolging van de slachtoffers die omwille van hun sociale status in financiële moeilijkheden dreigen te komen en daardoor in een maatschappelijk isolement terecht komen.
  • De slachtoffers die beantwoorden aan de criteria, een financiële steun toekennen.
  • Niet alleen de directe kosten terugbetalen, maar ook behandelingen die in het kader van de nazorg de levenskwaliteit kunnen verhogen.
  • Slachtoffers van brandwonden of hun familie die omwille van het ongeval schade hebben opgelopen, juridisch bijstaan om die schade te verhalen op de betrokken partij.
  • Een speciale doelgroep vormen de kinderen met brandwonden: hun littekens gaan een leven lang mee en beïnvloedt hun leven van in de school tot in hun professionele en sociale leven; de Stichting wil organisaties steunen die initiatieven nemen om kinderen met brandwonden te helpen.
  • De Stichting zal door intensieve en duidelijke boodschappen de basisinformatie verspreiden bij zoveel mogelijk mensen over preventie van brand en brandwonden en over Eerste Hulp bij brandwonden. Zij zal hiervoor samenwerken met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven.
  • De Stichting zal bij politieke en administratieve instanties problemen aankaartenomtrent brand, brandwonden en preventie die aansluiten bij de missie van de Stichting.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar