Meld uw defecte rookmelder/CO-melder


Beste klant,

Wij hebben vernomen dat de defecte rook- en co-melders door onze leveranciers niet meer worden vervangen, tenzij de defecte toestellen aan hen worden toegestuurd voor controle (in de originele verpakking).
Wij zullen echter in het belang van onze klanten niet afwijken van de bestaande werkwijze, waarbij de geregistreerde producten zonder terugzending worden vervangen.

Omdat dit voor Stichting Brandwonden een investering is van duizenden euro’s, vragen wij uw medewerking om het aantal defecten zoveel mogelijk te beperken:

  • De oorzaak van defecten ligt in hoge mate bij een gebrek aan onderhoud en testen. Vooraleer uw melder te registreren als defect: kuis uw melder met een stofzuiger en druk de testknop in.
    Wij gaan ervan dat indien u de melder registreert, u tijdens het ganse gebruik de voorschriften voor onderhoud strikt hebt opgevolgd.
  • Melders hebben een gewaarborgde levensduur van 5 of 10 jaar afhankelijk van het product. Oudere producten worden natuurlijk niet vervangen
  • Soms worden melders geregistreerd, die niet tot het gamma van de Stichting behoorden; die worden eveneens niet vervangen.
  • Vermits bepaalde producten niet meer tot het gamma behoren, zullen ze vervangen worden door een gelijkwaardig product.
  • Indien een defect product geregistreerd wordt, dat niet meer tot het gamma behoort en waarvoor geen voorraad aanwezig is, zal het vervangproduct besteld worden bij een leverancier, waarbij de normale leveringstijden dienen gehanteerd te worden.
  • Teneinde de belangen van de Stichting veilig te stellen, zal op geregelde tijdstippen bij wijze van steekproef gevraagd worden de defecte melder terug te sturen. De koper ontvangt hiervoor een etiket voor gratis zending via de post.

Pas op!!! Door onderstaand formulier in te vullen, gaat u akkoord met bovenstaande verklaringen.

Defecte rookmelder


Gelieve de defecte rookmelder(s) een maand bij te houden na registratie van het defect toestel. Daarna mag het vernietigd worden.

(dd/mm/jjjj)

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar