Ethische fondsenwerving

Stichting Brandwonden zet zich in om ervoor te zorgen dat elke communicatie met het grootste respect wordt behandeld, zowel voor het publiek als voor de brandwondenpatiënten. De keuze van woorden en beelden wordt zorgvuldig gemaakt door ons team, om het publiek niet te beledigen. Wij zijn ons er ook van bewust dat wij in onze verschillende mededelingen geen misbruik mogen maken van de moeilijkheden die de patiënten ondervinden.

Ons streven naar transparantie en de morele kwaliteit van de door de Stichting uitgevoerde acties wordt versterkt door onze toetreding tot het ethisch handvest van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

De transparantie van de financiële staten van de Brandwonden Stichting is essentieel voor de kwaliteit van onze organisatie. In overeenstemming met de VEF-regelgeving vindt u hieronder een samenvatting van de belangrijkste gegevens van het jaarverslag (ons volledige jaarverslag is toegankelijk op de pagina "De Stichting" --> tabblad "Organisatie" --> tabblad "balans").

Samenvatting van de belangrijkste gegevens uit het jaarverslag 2022

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar