Historiek

Oprichting

In de late jaren 70 ontstonden er gespecialiseerde centra voor de verzorging van brandwonden. Door een grotere specialisatie groeiden de overlevingskansen voor patiënten met zware brandwonden. Bij deze behandelingen werden nieuwe technieken, nieuwe medicamenten en zalven gebruikt. Geen van deze was bij het RIZIV bekend en kwamen dus ook niet voor terugbetaling in aanmerking. De patiënt, meestal uit een kansarm milieu, diende die zware extra kost zelf te dragen. Niemand bekommerde zich om zijn lot.

Eind 1983 stelt de service club “Lions Club Bruxelles Royal” vast dat brandwondenpatiënten een “vergeten patiëntengroep” zijn. Deze vaststelling wordt bevestigd door een onderzoek dat een jaar lang werd gevoerd binnen de brandwondenwereld.

Op 20 juni 1985 wordt het “Hulpfonds voor Zwaar Verbranden VZW” officieel opgericht onder het peterschap van alle brandwondencentra. De Nationale Loterij steunt het “Hulpfonds voor Zwaar Verbranden”. De toenmalige directeur generaal van de Nationale Loterij, de heer André Defêche kent een subsidie toe van 1.000.000,- BEF als startkapitaal voor de “Nationale Stichting voor Hulp aan Zwaar Verbranden” (NSHZW), in oprichting.

16 mei 1986: de Nationale Stichting voor Hulp aan Zwaar Verbranden wordt officieel erkend bij Koninklijk Besluit op 16 mei 1986 dat verschijnt in het Belgisch Staatsblad 21 mei 1986.

De opdracht en hoe is die geëvolueerd in 20 jaar

Bij de oprichting kreeg de Stichting 3 opdrachten. Hoe zijn deze geëvolueerd tijdens deze 20 jaar?

Tijdslijn

 • 2006

  500.000 bezoekers website; 2.000.000 preventieboodschappen

 • 2005

  Het zorgtraject wordt geboren

 • 2004

  Na Ghislengien gesprekken over betere terugbetaling nazorg

 • 2003

  Reorganisatie Stichting naar meer autonomie

 • 2002

  Kinderen hebben wasvoorschriften

 • 2001

  Website en Nat. Patiëntendag

 • 2000

  Sociaal psychologisch onderzoek

 • 1999

  Oprichting Kinderfonds Merlijn

 • 1998

  Brand voorkomen? Kinderspel!

 • 1997

  Preventie: rookmelders, vuurwerk & BBQ

 • 1995

  Oprichting Commissie Sociale Assisten

 • 1994

  Brand Switel: belangrijke rol voor de Stichting

 • 1993

  Brandwondenwereld nauwer betrokken bij bestuur Stichting

 • 1991

  Geen terugbetaling drukkleding

 • 1990

  Fondsenwerving via postale mailings

 • 1989

  Eerst water, de rest komt later

 • 1988

  Persconferentie: Brandwonden - een levenslange, dure factuur

 • 1987

  Eerst persconferentie: 28 april 1987

 • 1986

  Officiële erkenning KB Belg. Staatsblad 16/5/1986

 • 1985

  Oprichting Hulpfonds voor Zwaar Verbranden

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar