Waarom slachtoffers van brandwonden steunen

Ondanks de terugbetaling van de meeste ziekenhuiskosten moeten de meeste slachtoffers van brandwonden zelf zeer zware financiële inspanningen dragen. Niet alleen het gedeelte van de ziekenhuiskosten, maar vooral de zware kosten achteraf. Die worden helemaal niet terugbetaald. Meestal komen de slachtoffers uit een kansarm milieu wat de terugkeer naar een menswaardig bestaan voor henzelf en hun familie onmogelijk maakt. Hun verzorging in de brandwondencentra is er op gericht hen te laten overleven. De Stichting Brandwonden wil dank zij uw steun deze slachtoffers terug een plaats bezorgen in onze samenleving.

Steun ons door te klikken op "Ik doe een gift" of door overdracht: BE36 7340 1234 5681 of BE15 0012 1727 5430

Uw gift maakt het verschil

Levensreddend

 • Sinds de oprichting van de Stichting, meer dan 30 jaar geleden, zijn de overlevingskansen van de slachtoffers met 50% gestegen…
 • Sinds meer dan 30 jaar kregen méér dan 1.500 mensen, 2.000.000€ van de Stichting Brandwonden voor een levensreddende behandeling.
 • Dank zij de tussenkomst van de Stichting Brandwonden worden de medische kosten van de modernste behandelingen en de daarbij behorende medicatie, verbanden en drukkleding door het RIZIV beter terugbetaald.

Levensgevend

 • Er is een dringende nood aan psychologische nazorg voor brandwondenpatiënten: leren leven met innerlijke en uiterlijke littekens … een LEVEN LANG.
 • Uw steun betekent voor de slachtoffers en hun familie een nieuwe hoop:
  • Slachtoffers van brandwonden verliezen dikwijls hun werk of zijn heel lang werkonbekwaam.
  • Hun kosten stijgen terwijl de inkomsten dalen, wat dikwijls tot schrijnende situaties leidt.
  • Het gezin van de brandwondenpatiënt kan dikwijls niet meer aan een normaal sociaal leven deelnemen en de schoolopleiding van de kinderen komt in het gedrang.
  • De jarenlange chirurgische correcties blijven zowel fysisch, psychisch als financieel zwaar belastend.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar