Fondsenwerving per telefoon

Hing Stichting Brandwonden al eens bij u aan de lijn? Weet dan dat zo’n gesprek met u bijzonder belangrijk is. Want als we de handen in elkaar slaan, komt dat brandwondenslachtoffers in heel België ten goede.

Waarom bellen we u?

Wanneer we u bellen, is dat omdat u eerder al interesse heeft getoond in wat wij doen. U deed bijvoorbeeld een gift, tekende een petitie of vroeg om extra informatie over brandwonden. Een telefoongesprek helpt ons om de reden van uw engagement beter te begrijpen. Zo kunnen we u, op maat van uw wensen en verwachtingen, de beste manier aanraden om brandwondenslachtoffers een hart onder de riem te steken.
Want enkel dankzij gulle mensen als u is Stichting Brandwonden in staat om patiënten financieel en emotioneel te ondersteunen.

Wie belt u?

Een oproep van ons herkent u meteen. Die is altijd afkomstig van telefoonnummer 02 302 40 81.

Uw gesprekspartner werd persoonlijk opgeleid door een partner waarmee we al tien jaar samenwerken. Onze medewerkers volgen ook strikt alle regels over telefonische fondsenwerving.

Zo weet u dat u de persoon aan de andere kant van de lijn volledig kan vertrouwen. Stuk voor stuk zijn het ambassadeurs voor de goede zaak, net zoals u dat bent.

Wij vertrouwen onze telefoonmedewerkers 100 procent. U mag dat ook!

Als zij om uw IBAN-rekeningnummer vragen, mag u hen dat dus met een gerust hart geven. Stichting Brandwonden heeft dit nodig om uw maandelijkse schenking op te starten.

Die gaat slechts in nadat u alle details schriftelijk nagekeken heeft op het formulier dat u per post of e-mail ontvangt. Pas na een wettelijk vastgelegde bedenktijd sturen we uw gegevens definitief door naar de bank.

Nog iets onduidelijk?

Heeft u bijkomende vragen of opmerkingen over onze telefonische fondsenwerving? Bel ons dan tijdens de kantooruren op 02 649 65 89. Onze medewerkers geven u snel een helder antwoord.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar