Steun voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië

Overleven en heropbouwen is de zware taak waarvoor de slachtoffers van de ramp staan. Naast de materiële en mentale heropbouw, moet ook aandacht geschonken worden aan de brandveiligheid. Vele slachtoffers werden ondergebracht in geïmproviseerde woningen en moeten zich verwarmen met middelen, die niet altijd veilig zijn. Het gevaar voor brand of CO-vergiftiging is dan ook nooit ver weg. Een aantal woningen moet dus dringend terug brandveilig worden gemaakt.

Stichting Brandwonden heeft als opdracht brandveiligheid te bevorderen. In de eerste plaats voor gezinnen, waarvan de woningen niet altijd aan de vereisten qua brandveiligheid beantwoorden. Zeker voor de slachtoffers van de overstromingen is het absoluut noodzakelijk om niet opnieuw getroffen te worden door een andere catastrofe.

Daarom biedt Stichting Brandwonden aan alle getroffenen wiens woning brand- en CO beveiligd moet worden, gratis een veiligheidspakket aan, bestaande uit: een rookmelder, een co-melder en een blusdeken.

Stichting Brandwonden werkt hiervoor samen met de overheden uit de getroffen gebieden. Gemeenten, die aan de actie willen deelnemen, kunnen contact opnemen met de projectverantwoordelijke Yves Van Hassel via een email aan inondations@burnsfoundation.eu.

Mensen, die de actie willen ondersteunen, kunnen een gift doen met de vermelding "overstromingen".

Hoe verzorg ik een brandwonde?

Eerst water en de rest komt later!

Koel de brandwonde onmiddellijk af met lauw water gedurende 20 minuten. Meer info

De ernst van de brandwonde

De ernst van de brandwonde hangt af van: de temperatuur van het agens, de duur van de blootstelling, de leeftijd: bejaarden en kinderen hebben een dunnere huid lokalisatie op het lichaam. Meer info

Gebruik van wasbare stoffen maskers

Het dragen van een mondmasker vervangt niet de algemene voorzorgsmaatregelen, DAT KOMT ERBIJ : veelvuldig handen wassen met zeep gedurende 60 seconden, zoniet, hydroalcoholische gel gebruiken.
Meer info

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar