Camping & caravan

Niet zonder gevaar!

In de USA werd een toename vastgesteld van kinderen die tijdens een kampeervakantie en koken in de natuur slachtoffer werden van brandwonden. In vele gevallen was er sprake van grote wonden (15% van het lichaam) en in enkele gevallen was er zelfs dodelijke afloop. De voornaamste oorzaken waren: in de vuurhaard vallen, het gooien van ontvlambare stoffen in het vuur, het aanraken van verhitte voorwerpen in de buurt van een vuur, in de as van een gedoofd vuur stappen, gensters van insectenwerende lampen, tentbranden, brandend papieren eetgerei en heet water.

U gaat met vakantie, maar preventie gaat nooit met verlof!

Koken met flessengas

Koken op vakantie? Dat gaat gemakkelijk op een kooktoestel met flessengas. Lees in ieder geval de gebruiksaanwijzing op uw gasflessen en -apparatuur goed door. Komt u er niet uit? Schakel dan een vakman in. Ga niet experimenteren! Hieronder staan handige tips om veilig te koken met flessengas.

 • Bewaar gasflessen
  • op een koele, goed geventileerde plaats.
  • onbereikbaar voor kinderen.
  • uit de zon.
  • plaats gasflessen nooit los in de caravan of tent, wel in een speciale gaskast (vb de disselbak in de caravan). Hierin zitten onderin ventilatieroosters die eventuele lekgassen afvoeren.
  • gasflessen moeten altijd rechtop staan. Bij gebruik én bij vervoer.
 • Verwisselen van de gasflessen
  • verwissel gasflessen altijd buiten de caravan of tent.
  • laat een lege gasfles alleen bij een erkend vulstation vullen of ruil hem in voor een volle.
  • sluit bij het verwisselen van de gasfles voor alle zekerheid de toestelkranen en blijf uit de buurt van open vuur.
  • controleer de gasflesaansluiting na het verwisselen met een kwastje en zeepsop op lekkage. Waar gas ontsnapt, ontstaat een belletje. Zoek nooit met een lucifer of aansteker naar een lek.
 • Koken met flessengas
  • Ventileer binnen goed, want elk kooktoestel verbruikt zuurstof. Een raam op een kier zetten is het minste wat u kunt doen.
  • Zet het gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht bij het tentdoek. Gebruik bij het koken een metalen spatscherm.
  • Sluit de gaskraan als u het toestel niet gebruikt.
  • Open en sluit fleskranen altijd met de hand. Nooit gereedschap gebruiken.
  • Gebruik altijd een drukregelaar tussen de gasfles en het apparaat.
  • Gebruik alleen goedgekeurde hoogdrukslangen van maximaal 1 m. Vervang een zwarte gasslang om de twee jaar en een oranje gasslang om de vier jaar. Het jaartal van productie staat op de gasslang.
  • Schaf voor alle zekerheid een brandblusser aan.

Levensgevaar

 • Kom nooit met een vlam of brandende sigaret bij de gasfles in de buurt.
 • Laat een gasfles nooit vullen met autogas (lpg). Dit is levensgevaarlijk en verboden.

Vaste gasapparatuur in caravans

 • Let er op dat deze apparatuur is aangesloten met een koperen gasleiding. Elk apparaat moet afzonderlijk afgesloten kunnen worden. Het gebruik van slangen is alleen toegestaan als het echt niet anders kan.
 • Laat gastoestellen jaarlijks controleren, schoonmaken en afstellen.
 • Zorg altijd voor goede ventilatie in ruimten waarin ze worden gebruikt.
 • Houd gordijnen, handdoeken en andere makkelijk brandbare materialen op veilige afstand van uw kook- en verwarmingstoestellen.
 • Test het thermokoppel:
  Tegenwoordig zijn veel gastoestellen uitgerust met een thermokoppel. Deze sluiten de gastoevoer af als de vlam ongemerkt uitwaait. Of het thermokoppel goed werkt, kunt u als volgt controleren:
  • Steek het gas aan en laat het apparaat enige tijd branden;
  • Draai het gas uit en wacht enkele tellen;
  • Bij een goede werking hoort u binnen circa 30 seconden een zachte tik.

Wat te doen bij brand?

 • Verwijder gasflessen uit de omgeving van de brand.
 • Meld de brand bij receptie of portier.
 • Waarschuw andere campinggasten en breng zo nodig mensen in veiligheid.
 • Probeer uitbreiding te voorkomen door zelf de brand te gaan blussen. Als dat niet lukt, sluit dan de ramen en deuren van de caravan, de camper of het huisje.
 • Zorg voor een vrije route voor de brandweer.
 • Licht de brandweer bij aankomst in over eventuele slachtoffers en de aard en toedracht van de brand.

INTERNATIONAAL NOODNUMMER: 112

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar