Keuken

Vlam in de pan

Woningbranden beginnen meestal in de keuken. De meest voorkomende oorzaak is de bekende 'vlam in de pan'.
Vlam in de pan ontstaat doordat olie of vet in de pan oververhit raakt. Dit kan zowel bij een gasfornuis als bij een elektrisch fornuis voorkomen.
Schakel bij vlam in de pan onmiddellijk de warmtebron en de dampkap uit.
Blus een brandende pan vet nooit met water. Hierdoor ontstaat een steekvlam.
Zorg dat je een blusdeken in de keuken hebt. Zo kan je de brand blussen. Heb je geen blusdeken voorhanden, probeer dan de pan af te dekken met een passend deksel.

Keuken = hoogste risico op brand
Vlam in de pan = grootste oorzaak

Friteuse

 • Hou kinderen altijd uit de buurt van een warme friteuse. Wees zelf uiterst voorzichtig.
 • Kies voor een ingebouwde friteuse. Omstoten is dan onmogelijk.
 • Laat de friteuse afkoelen vooraleer je haar verplaatst.
 • Controleer of de warmte zich niet doorzet op de handvatten.
 • Vat de friteuse toch vuur, dek haar dan af met het deksel, een vochtige doek of een blusdeken. Wacht tot ze helemaal afgekoeld is. Gooi nooit water op het vuur! Hierdoor ontstaat een steekvlam.

Brandende friteuse nooit blussen met water!

Dampkap

 • Maak minimaal één keer per drie maanden de vetfilter van de dampkap schoon en/of vervang hem. Op die manier voorkom je ophoping van vetten die gemakkelijk kunnen ontvlammen.
 • Bij een vlam in de pan of bij intensief gebruik van het kooktoestel kan de hele dampkap in brand raken. Menige keuken is hierdoor volledig uitgebrand.
 • Flambeer nooit gerechten onder de dampkap.

Regelmatig filter kuisen

Fornuis

 • Zet kookpotten zoveel mogelijk achteraan op het vuur. Draai de stelen naar binnen en plaats een fornuishekje.
 • Hou stoelen en krukjes uit de buurt.
 • Laat kinderen nooit zelf pannenkoeken flamberen. Wees zelf ook zeer voorzichtig met flambeeralcohol. Steek die nooit aan terwijl je giet en giet ook nooit vloeistof bij een restje dat nog brandt.

Kookpotten achteraan en de steel naar binnen

Oven

 • Verwijder regelmatig vet en etensresten.
 • Plaats de oven buiten het bereik van kinderen.
 • Zorg voor een ovendeur die aan de buitenzijde niet verhit.

Oven: deur mag niet verhitten

Microgolf

Gebruik de microgolfoven uitsluitend voor het bereiden of verwarmen van voedsel of drank.

Het verwarmen of drogen van ander materiaal dan voedsel levert brandgevaar op. Stel de juiste bereidingstijd in. Als je een microgolf instelt op enkele minuten in plaats van enkele seconden kan er brand ontstaan.

Wees extra voorzichtig met vloeistoffen. De ovenschaal behoudt een normale temperatuur, terwijl de inhoud al op kookpunt is. Zomaar een tasje soep drinken, kan soms verstrekkende gevolgen hebben.

Wees extra voorzichtig met vloeistoffen die uit de microgolf komen.

Koffiezet

 • Zorg dat de filter stevig vastzit.
 • Kies een koffiezet met een hangende filter.
 • Gebruik een thermoskan om de koffie te serveren.
 • Het snoer moet onbereikbaar zijn voor kinderen.

Koffiezet: stabiele plaats en verberg het snoer

Keukentafel

 • Plaats hete vloeistoffen of voorwerpen in het midden van de tafel.
 • Leg geen tafelkleed, wel afzonderlijke onderleggers.

Plaats hete vloeistoffen en hete voorwerpen in het midden van de tafel

Dampen

 • Wees bij het koken voorzichtig. Ook de damp van kokende soep of water kan jou lelijk verbranden.
 • Giet geen ontvlambare vloeistoffen in de gootsteen. De dampen die blijven hangen, kunnen door een vonk, waakvlam of sigaret plots ontbranden.

Dampen kunnen verbranden

Elektrische huishoudapparaten

 • Lees altijd de gebruiksaanwijzing. Vermijd oververhitting door verkeerd gebruik.
 • Sluit niet te veel toestellen aan op eenzelfde stopcontact of stroomkring.
 • Houd elektrische toestellen op een veilige afstand van brandbare materialen en schakel ze altijd uit voor je weggaat.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet bij de apparaten en de snoeren kunnen.

Gebruiksaanwijzing lezen en goed onderhouden

Vervuilde apparaten zoals het broodrooster, de frituurpan, de stofzuiger en de vervuilde ‘vette’ afzuigkap zijn onveilig en vergroten de kans op brand. Maak jouw apparaten regelmatig schoon!

Onderhoudsproducten

 • Berg de producten na gebruik onmiddellijk en liefst achter slot en grendel op.
 • Bewaar ze in de originele verpakking.

Bewaar onderhoudsproducten op een veilige plaats.

Elektriciteit

 • Stopcontacten: plaats veilige stopcontacten.
 • Gebruik geen elektrische apparaten in de buurt van water, ook geen radio of telefoon. Water en elektriciteit = elektrocutie.

Elektriciteit + Water = Electrocut

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar