Veiligheidsartikelen

Rookmelders

Rookmelder levensredder

Welk type

 • Optische rookmelders zijn best geschikt om in alle omstandigheden een smeulende brand of beginnende rookontwikkeling te ontdekken.

Plaatsing

 • Bevestig een rookmelder steeds tegen het plafond, want rook stijgt.
 • Plaats er één op de gang in de buurt van de slaapkamers en zeker één op elke verdieping van je woning.

Waar verkrijgbaar

Een rookmelder waakt terwijl je slaapt

Blusdeken

Blusdeken

Plaatsing in huis

 • Een blusdeken is aan te raden in de keuken en de garage/schuur.

Waar verkrijgbaar

Een friteuse in brand? Gebruik een blusdeken

Thermostatische kraan

Plaatsing in huis

 • Een thermostatische kraan plaats je in de douche of boven het bad.

Waar verkrijgbaar

 • Een thermostatische kraan is verkrijgbaar bij "doe het zelfzaken" of bij de loodgieter.

Heet water veroorzaakt ernstige brandwonden
Plaats een thermostatische kraan

Badthermometer

Plaatsing in huis

 • Een badthermometer plaats je in de badkamer en/of babykamer.

Waar verkrijgbaar

 • Een badthermometer is verkrijgbaar bij babywinkels (of websites).

Het kinderbadje moet op de juiste themperatuur (37°C)

Stopcontactbeveiliging

Plaatsing in huis

 • Een stopcontactbeveiliger plaats je op een stopcontact.

Waar verkrijgbaar

 • Een stopcontactbeveiliger is verkrijgbaar bij doe-het-zelfzaken.

Beveilig stopcantacten of koop beveiligde stopcontacten

CO Melder

Co melder rond

Plaatsing in huis

 • Het is aan te raden minstens 1 CO melder per woning te plaatsen. Deze wordt aangebracht op 1,5 m hoogte want CO stijgt niet.
 • Een CO-melder plaats je, volgens de gebruiksaanwijzing, op plekken met mogelijke CO-uitstoot (vb badkamer): boilers, gashaarden, CV-ketels e.d.

Waar verkrijgbaar

Plaats minstens 1 CO melder

Vluchtladder

Brandladder

Plaatsing in huis

 • Een uitvouwbare vluchtladder plaats je bij een vluchtweg via een raam of dakkapel.

Waar verkrijgbaar

Veilig naar de begane grond

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar