Verzekeringen

Alle schade

De brandverzekering dekt de beschadiging van jouw woning en de inhoud ervan en ook jouw aansprakelijkheid die hiermee verband houdt. Ook bepaalde kosten en verliezen die gepaard gaan met een schadegeval zijn door de brandverzekering gedekt.

 • Een brandverzekering verzekert schade aan goederen, dus geen lichamelijke schade.
 • Een goede brandverzekering dekt ALLE schade aan de woning, tenzij die uitdrukkelijk wordt uitgesloten in een beperkt lijstje van gevallen.

Brandverzekering = alle schade aan woning en inboedel

Voldoende verzekerd

De waarde van de woning en vooral van de inboedel verandert voortdurend. Op een dag koop je eindelijk die luxueuze salon. Met een goede polis blijf je voldoende verzekerd ook zonder die vernieuwingen door te geven.

In de nieuwe kwaliteitsvolle brandverzekeringen moet je niet zelf de waarde van de woning en de inhoud schatten. Er wordt een schattingsprocedure voorgesteld en als je die volgt, ben je altijd voldoende verzekerd.

Een goede brandverzekering = altijd voldoende verzekerd

De vaste huiscomputer is in een goede brandverzekering standaard mee verzekerd tegen alle risico's

Buiten de woning

In een goede brandverzekering zijn verzekerd:

 • De losstaande gebouwen rond de woning, vb garage of carport.
 • De aansprakelijkheid voor jouw vakantieverblijf.
 • Inboedel die wordt meegenomen naar vakantieverblijf of studentenkamer van de kinderen.
 • De gehele inboedel in de tuin tegen storm en vallende bomen.

Buiten de woning:

 • Losstaande gebouwen buiten de woning.
 • Inboedel op vakantie, in studentenkamer.

Wat bij schade?

Goede afspraken maken goede vrienden:

 • Wie contacteren bij brand of schade?
 • Elke degelijke verzekeraar heeft vandaag de dag een callcenter dat dag en nacht, zeven dagen op zeven bereikbaar is.
 • Informatie over de schade: tussenpersoon of expert komt kijken.
 • Een goede brandverzekering biedt bijstand bijvoorbeeld onder de vorm van een vervangwoning indien jouw woning door brand onbewoonbaar is.
 • In de meeste polissen komt u een vrijstelling of franchise tegen, die overeenstemt met het deel van de materiële schade dat u zelf moet dragen. Deze franchise was vroeger verplicht en stemde overeen met een aanvankelijk bedrag van 5.000 frank, dat na indexering nu meer dan 200 euro bereikt. Kijk na hoe dit nu in uw contract geregeld is.

Wat bij schade?

 • Contact: dag en nacht
 • Bijstand: bijvoorbeeld vervangwoning

Maak een foto van bijzonder waardevolle kunstvoorwerpen of juwelen en bewaar die op een ander adres

Brandwonden oplopen

 • Als geen enkele andere persoon voor het ongeval aansprakelijk gesteld kan worden, dan worden de medische kosten terugbetaald door het ziekenfonds.
 • Het remgeld blijft echter wel voor rekening van het slachtoffer en kan bij brandwonden heel hoog oplopen. Brandwonden eisen daarenboven een levenslange zorg.
 • Een ongevallenverzekering biedt financiële dekking voor lichamelijke schade. Je krijgt als schadevergoeding dan een forfaitair bedrag dat je vooraf met jouw verzekeraar bent overeengekomen.

Bij brandwonden:

 • Medische kosten: ziekenfonds
 • Remgeld: slachtoffer zelf
 • Ongevallenverzekering: financiële dekking lichamelijke schade

Informeer bij de verzekeringsadviseur welke verzekeringsproducten veel leed kunnen besparen indien jij of jouw familie slachtoffer worden van brandwonden.

 • ongevallenverzekering
 • hospitalisatieverzekering
 • verzekering tegen inkomensverlies

De medische kosten die door de patiënt zelf dienen betaald te worden kunnen gemakkelijk oplopen tot 4.000 euro, om niet te spreken van behandelingen die het leven van een brandwondenpatiënt draaglijk moeten maken:

 • maquillage
 • esthetische chirurgie
 • thermale kuren
 • enz..

Schade veroorzaken

 • Wanneer jij of (verzekerde) leden van jouw familie brandschade of brandwonden veroorzaken in het privé-leven, kan je de familiale verzekering inroepen die jouw burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekert.
 • De schade aan derden is echter niet altijd gedekt door de familiale verzekering. Indien door een brand in jouw woning of van jouw inboedel, goederen van derden (voorbeeld door voortzetting van die brand) schade oplopen, wordt die schade NIET gedekt door de familiale polis, wel door de brandverzekering (op voorwaarde natuurlijk dat jouw woning of jouw inboedel zelf verzekerd zijn).
 • Schade aan een gehuurde woning is evenmin verzekerd in de familiale polis, maar kan wel verzekerd worden in een brandpolis.
 • Schade die veroorzaakt wordt aan de verzekerde zelf, aan zijn echtgenoot of kinderen of aan inwonende personen, komt in de regel NIET in aanmerking voor vergoeding door deze familiale verzekering. Zij zijn in het kader van deze verzekering geen “derden”.

Schade veroorzaakt aan anderen = familiale verzekering
LET OP: belangrijke uitzonderingen

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar