De ernst van een brandwonde beoordelen

Om de ernst van een brandwonde bij een dier te bepalen, moet men aandachtig zijn voor bepaalde punten:

  • De omvang van de brandwonde: hoe groter het oppervlak, hoe ernstiger de brandwonde
  • De plaats van de brandwonde, die min of meer kwetsbare organen kan aantasten (ogen, mond, geslachtsorganen, enz.)
  • De oorsprong van de brandwonde (elektrisch, chemicaliën, enz.)

1. Eerstegraads verbranding

Dit type brandwonde veroorzaakt een rood uiterlijk op de huid met pijn in het getroffen gebied (voornamelijk de kussentjes, de huid wordt in de meeste gevallen beschermd door de haren). Een eerstegraads brandwonde is te vergelijken met een oppervlakkige verwonding van het dier.


2. Tweedegraads verbranding

Een tweedegraads brandwonde zal resulteren in de aanwezigheid van min of meer talrijke blaren op de huid van het dier. Deze blaren zullen ook worden gevolgd door hevige of matige pijn (voornamelijk de kussentjes, waarbij de huid in de meeste gevallen wordt beschermd door de haren). Het bijzondere van brandwonden is dat ze pijnlijk zijn als ze oppervlakkig zijn, terwijl ze pijnloos zijn als ze diep zijn.

3. Derdegraads verbranding

Dit is de ernstigste brandwonde die ervoor zorgt dat de huid drie dagen na de brandwonde er gerimpeld uitziet.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar