Eerste hulp

Uit te voeren eerste hulpmaatregelen

first aid cat pawn


In eerste instantie moet de verbrande zone zo snel mogelijk afgekoeld worden. Hoe sneller u het gebied koelt, hoe minder schade er zal worden aangericht.

Wanneer de zone is afgekoeld, moet deze worden beschermd, zodat de dierenarts het in de best mogelijke omstandigheden kan overnemen. Om het gewenste resultaat te bereiken, volgen hier de eerste hulp acties die u kunt uitvoeren bij een ernstig verbrande hond of kat:

Stap 1: Koel de verbrande zone zo snel mogelijk af

Om de brandwonde af te koelen, laat u water tussen de 15 en 25 graden rechtstreeks over de getroffen zone stromen. Deze stap is niet altijd gemakkelijk uit te voeren als uw huisdier niet gewend is om gewassen of gedoucht te worden.

Deze afkoeling moet minimaal 10 minuten duren en moet uiterlijk binnen 30 minuten na de verbranding plaatsvinden.

Hoe eerder de brandwonde wordt afgekoeld, hoe meer de uitbreiding en pijn worden beperkt.

Stap 2: Bescherm de brandwonde

Eens afgekoeld, het verbrande gebied beschermen om veilig transport naar de dierenarts te garanderen.

Om de brandwonde te beschermen, plaatst u een steriel verband of een schone doek direct op de getroffen zone om infectie te voorkomen.

Als u een beschermende halsband in uw bezit heeft, aarzel dan niet om deze om uw hond of kat te doen om te voorkomen dat ze hun verband afscheuren.

Stap 3: Het dier vervoeren en bewaken

In het geval van een ernstige brandwonde mag u het dier geen eten of zelfs drinken geven.

De maag van het dier moet namelijk leeg blijven als de dierenarts onder narcose een behandeling of operatie wil uitvoeren.

Zodra het dier gekalmeerd is en de brandwonden beschermd zijn, moet u de dierenarts hiervan op de hoogte stellen en uw huisdier zo snel mogelijk meenemen voor medische behandeling.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar