Juridische steun

Een ongeval komt zelden alleen

In vele gevallen laten brandwonden zichtbare en onzichtbare littekens na.

In een aantal gevallen heeft het ongeval ook bijkomende schade tot gevolg voor het slachtoffer of zijn familie:

 • dure behandelingen en verzorging
 • problemen op het werk
 • verlies van de job
 • promotiekansen die in rook opgaan
 • problemen op school
 • veranderen van studierichting
 • vervoer naar werk of school
 • aanpassen woning of auto
 • enz…

Opdracht

De Juridische Dienst heeft tot doel juridische bijstand en begeleiding te bieden aan brandwondenslachtoffers en hun familie.

Dit juridisch advies wordt verstrekt om uw belangen als slachtoffer van brandwonden te vrijwaren in uw contacten met verzekeringsmaatschappijen, organisaties, werkgevers, opleidingsinstituten of andere betrokken partijen, zonodig tot en met het voeren van een procedure bij de rechtbank.

Samenstelling

In de juridische commissie zetelen een advocaat, een geneesheer, een sociaal assistente en een verzekeringsadviseur.

Deskundige beoordeling van de schade

 • Door een deskundig medisch advies kunnen de letsels, de evolutie van die letsels en hun impact op uw toekomstig functioneren zeer goed in kaart worden gebracht.
 • Aangevuld met de inbreng van para-medische, psychologische en sociale specialisten kan een beeld worden gegeven van de te verwachten behandelingen en de hieraan verbonden kosten.
 • Door het betrekken van externe deskundigen kan het dossier worden vervolledigd met de gevolgen voor de uitoefening van beroep, het volgen van studies, e.d.

Hoe gaat de dienst te werk?

Aanvraag

Neem contact met de sociaal assistent of zorgcoördinator van uw brandwondencentrum, die op de hoogte is van uw dossier. De sociaal assistent zal op uw verzoek een aanvraag indienen bij de Stichting Brandwonden.

Onderzoek

Daarna wordt de aanvraag doorverwezen naar de Juridische Dienst die in een eerste fase onderzoekt of het dossier voldoende elementen bevat om een juridische procedure te adviseren.

Behandeling

De advocaat van de Juridische Dienst neemt het dossier over voor juridische afwikkeling. Tijdens deze behandeling worden het medisch geheim en de privacy ten allen tijde gewaarborgd.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar