Benny Proot Oostkamp gaat het nieuwejaar tegemoet.

Oostkamp Het nieuwejaar komteraan en dat gaat traditioneel gepaard metenkele veranderingen. Ook inOostkamp zijn rookmelders in 2020 verplicht in elke woning. Verder gaan de plaatselijke woonzorgcentra nauwsamenwerken. Hierondereen overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

- Het WZC Sint-JozefinOostkamp enTer LuchteinRuddervoorde gaan een Publiek Private Samenwerking (PPS)aan. Het WZC Ter Luchte gaat voortaan door het leven als vzwTer Luchte. Dealgemeen directeur wordt Frank Declerck. Hannelore Vervaeke wordt woonzorgcoördinator.

- Vanaf 1 januarimoeten in elke woning rookmelders hangen. Zezijn de meesteeenvoudigeen doeltreffende bescherming tegen brand. Rookmelders zijn te koop in het Onthaal vanOostCampus vooreen prijs van 16 euro per stuk enmet 10 jaar garantie. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting Brandwonden.

- Omdestijgende kost van afvalverwerking te drukken, iseen beperkte verhoging van de milieuheffing voorzien. Als tegemoetkoming voert de gemeente het forfait voor het gebruik van het recyclagepark opnieuwin. Het gaat omjaarlijks 5 euro per gezinslid.

- Wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjeszijn voortaan verboden op alleevenementen: van schoolfeesten tot grotefestivals. Herbruikbare bekerszijn te ontlenen bij Kringloopcentrum’t Rad via het telefoonnummer 050/34.94.00 of via mail op hetadrescentraal.magazijn@trad.be.

- Alle woningen, ook huurpanden, die voor 1 januari 2016 aangesloten zijn op hetelektriciteitsnetmoeten voldoen aan de dakisolatienorm. Wie hulp nodig heeft bij het isoleren van een dak, kan gratis beroep doen op energiecoachWilliamWerbrouck: 0477/98.56.02 of william.werbrouck@dewoonwinkel.be.

- Detoelagen voor verenigingenworden herwerkt. Zij krijgen voortaan extrasubsidie op basis van hun inspanningen voor inclusie, diversiteiten laagdrempeligheid.

Wat verandert op 1 januari in Oostkamp?

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar