Stichting Brandwonden helpt slachtoffers van overstromingen hun huizen te beveiligen tegen de gevaren en risico's van brand en CO-vergiftiging.

Overleven en heropbouwen is de zware taak waarvoor de slachtoffers van de ramp staan. Naast de materiële en mentale heropbouw, moet ook aandacht geschonken worden aan de brandveiligheid. Vele slachtoffers werden ondergebracht in geïmproviseerde woningen en moeten zich verwarmen met middelen, die niet altijd veilig zijn. Het gevaar voor brand of CO-vergiftiging is dan ook nooit ver weg. Een aantal woningen moet dus dringend terug brandveilig worden gemaakt.

Stichting Brandwonden heeft als opdracht brandveiligheid te bevorderen. In de eerste plaats voor gezinnen, waarvan de woningen niet altijd aan de vereisten qua brandveiligheid beantwoorden. Zeker voor de slachtoffers van de overstromingen is het absoluut noodzakelijk om niet opnieuw getroffen te worden door een andere catastrofe.

Daarom biedt Stichting Brandwonden aan alle getroffenen gratis een veiligheidspakket aan: rookmelder, co-melder en een blusdeken.

Stichting Brandwonden werkt hiervoor samen met de overheden uit de getroffen gebieden. Gemeenten, die aan de actie willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Stichting Brandwonden via een email aan info@burnsfoundation.eu.

Mensen, die de actie willen ondersteunen, kunnen een gift doen met de vermelding "overstromingen".

Steun voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar