Stichting Brandwonden neemt deel aan het project betreffende de preventie van vuurwerk in Belgische voetbalstadions. In coördinatie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de FOD Binnenlandse Zaken en de veiligheids-/preventieactoren, is het onze opdracht om de huidige situatie te evalueren en de oorzaken en gevolgen nauwkeurig in kaart te brengen. In een tweede fase zullen we een preventieactie ontwikkelen op het niveau van twee beroepsverenigingen. Een gemeenschappelijke doelstelling: het aantal slachtoffers en incidenten in verband met het verboden gebruik van pyrotechnische apparaten in voetbalstadions te verminderen.

Het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan de hoofdzetel van Stichting Brandwonden op dinsdag 25 april was de start van het bewustmakingsproject over het gebruik van pyrotechnische materiaal in Belgische voetbalstadions.

We hadden de gelegenheid om de minister onze visie en de manier waarop we dit terugkerende probleem binnen het voetbalmilieu willen aanpakken voor te stellen. Dit alles met respect voor onze middelen, onze neutraliteit en de waarden die ons dierbaar zijn.

Er zijn twee fasen gepland
:

1. Een studie van het fenomeen. Op basis van alle nuttige en beschikbare gegevens van de bij de beveiliging van stadions betrokken partijen zal een gedetailleerd verslag worden opgesteld. Dit verslag zal ons in staat stellen het probleem beter te identificeren, preventiemiddelen te voorzien en het grote publiek en de betrokken supporters te sensibiliseren.

2. Een preventieactie. Twee clubs zullen worden geselecteerd, evenals aangrenzende supportersverenigingen, om een gerichte preventieactie te ontwikkelen die aansluit bij de realiteit op het terrein. Deze bewustmaking moet leiden tot vergemakkelijking van de dialoog, bewustmaking van (mogelijke) daders, vermindering van het aantal incidenten en ontwikkeling van interessante synergieën tussen de verschillende belanghebbenden.


Preventie project over het gebruik van vuurpijlen in Belgische voetbalstadions

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar