De Stichting Brandwonden biedt in samenwerking met de gemeenten en de brandweer een rookmelder aan voor 16 euro. Tegen 2020 moet in elke Vlaamse woning immers verplicht een rookmelder hangen, meldt de stichting vandaag.

Ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten neemt deel aan de actie, al dan niet gecoördineerd door de brandweerzone.

“Op die manier zijn meer dan 20.000 rookmelders ter beschikking gesteld”, aldus Stichting Brandwonden. “De actie loopt in veel gemeenten nog altijd en elke dag schrijven zich nieuwe gemeenten in. Zo bereikt de preventiecampagne alle lagen van de bevolking. En dankzij de lage prijs kan iedereen zich een degelijke rookmelder aanschaffen.”

De gemeenten moeten zelf niet investeren in de rookmelders. “Verkochte producten worden afgerekend en onverkochte toestellen terugbezorgd aan de Stichting Brandwonden.”

De actie krijgt een vervolg in het najaar, wanneer ook andere aspecten van brand en brandwondenpreventie aan bod zullen komen, klinkt het. De campagne kadert in het preventieprogramma van de Stichting, die ook opleidingen geeft aan scholen, onthaalouders, kinderopvang, senioren en bedrijven.

Bron: Het Laatste Nieuws

Nog geen rookmelder? Stichting Brandwonden biedt Vlamingen er eentje aan voor 16 euro

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar