Tijdens de gemeenteraad van 24 september stelde de CD&V-fractie voor om een overeenkomst af te sluiten met Stichting Brandwonden om rookmelders in consignatie te nemen en te verkopen aan de inwoners. Het voorstel werd aanvaard.

Momenteel zijn rookmelders enkel verplicht in huurwoningen, maar de Vlaamse regering breidt deze verplichting binnenkort uit naar alle woningen. Uiterlijk op 1 januari 2020 zal elk huis of appartement in Vlaanderen over rookmelders of een rookdetectiesysteem moeten beschikken.

De Stichting Brandwonden biedt aan de gemeentebesturen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun inwoners de kans te geven een degelijke rookmelder aan een gunstige prijs aan te schaffen. Daarom stelde CD&V voor om dit in Pepingen ook mogelijk te maken. Het aangeboden type heeft een levensduur van 10 jaar en is voorzien van dubbelzijde kleefband, dus moet er niet geboord worden. De opbrengst van de rookmelders gaat integraal naar het goede doel van de Stichting Brandwonden.

“Met deze beslissing motiveren we onze burgers om tegen een goedkoop tarief rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Tegelijk vragen we aandacht voor specifieke doelgroepen zoals de 65-plussers. Daarom vroegen we tijdens de gemeenteraad om dit project samen met het OCMW te laten lopen en het voor 65-plussers mogelijk te maken om gratis een beroep te doen op de klusjesdienst voor de plaatsing van de rookmelders”, zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

"Het is positief dat het voorstel om tegen een gunstige prijs rookmelders aan te kopen aanvaard werd. Helaas kon de LVB-meerderheid zich niet vinden in het voorstel om de rookmelders gratis te laten plaatsen door de klusjesdienst voor 65-plussers. De meerderheid stelde voor om dit via een aanvraag aan de sociale dienst te doen. Dit dossier zal behandeld worden door de dienst en besproken worden in een vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst", aldus Van Cutsem.

De gemeente Pepingen zal dus binnenkort starten met de verkoop van rookmelders. De inwoners betalen voor een degelijke rookmelder 16 euro. De toestellen worden te koop aangeboden in het gemeentehuis. De gemeente doet de nodige communicatie over de beschikbaarheid.

“Wij betreuren dit laatste. We merken hierbij op dat de aanvraag een administratieve rompslomp is en een belemmering voor bepaalde personen. Het is ook de vraag of dit uiteindelijk een kostenbesparing zal zijn. Ook zal de goedkeuring van de aanvraag een aantal maanden in beslag nemen terwijl de plaatsing op een paar minuutjes uitgevoerd is” zegt Peter Van Cutsem.

Bron: persinfo.org

Gemeente Pepingen verkoopt rookmelders

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar