De Stichting Brandwonden registreert de laatste jaren de vuurwerkongevallen tijdens de kerst- en nieuwjaarperiode ( 23/12 tot en met 2/01). Agelopen Kerst en Nieuwjaars periode 2022 – 2023 registreerde de Stichting Brandwonden reeds 155 slachtoffers van vuurwerkincidenten!!! (12 op Kerst en 143 op nieuwjaar). Vandaag melden zich nog steeds slachtoffers met letsels van enkele dagen oud in onze brandwondencentra en ziekenhuizen.Het onderstaande artikel geeft een nauwkeurig overzicht van de huidige problemen op ons grondgebied.

De Stichting Brandwonden registreert de laatste jaren de vuurwerkongevallen tijdens de kerst- en nieuwjaarperiode (23/12 tot en met 2/01).

Wat de periode 2020-2021 betreft in volle coronacrisis en met de maatregelen die hierdoor werden afgekondigd , avondklok om 24u en vuurwerkverbod zien we een daling van het aantal vuurwerkongevallen met lichamelijke letsels. Er werden 1 dodelijk en 20 gewonden slachtoffers geregistreerd.

Vorige kerst en Nieuwjaars periode 2021-2022 werden er 68 slachtoffers van vuurwerkongevallen geteld. Wat ongeveer het aantal slachtoffers was voor de COVID pandemie.

Agelopen Kerst en Nieuwjaars periode 2022 – 2023 registreerde de Stichting Brandwonden reeds 155 slachtoffers van vuurwerkincidenten !!! ( 12 op Kerst en 143 op nieuwjaar) . Vandaag melden zich nog steeds slachtoffers met letsels van enkele dagen oud in onze brandwondencentra en ziekenhuizen. Gisteren melden zich nog 4 slachtoffers in het brandwondencentrum van Neder Over Heembeek . De cijfers zijn gebaseerd op 80% van de bronnen. De cijfers zullen vervolledigd worden naarmate ze beschikbaar zijn.

113 van de 155 slachtoffers waren van het mannelijk geslacht
103 van de 155 slachtoffers liepen brandwonden op , vooral 2de graad aan de handen en aangezicht
29 van de 155 slachtoffers liepen gehoorschade op

De handen en het aangezicht waren terug de meest voorkomende lichaamsdelen waar er letsels werden vastgesteld. Vooral is er een sterke toename van letsels aan de handen , vaak gaat het om kleinere maar soms diepe brandwonden door het fout manipuleren van vuurwerk. We zien een stijging van meer dan 40% bij de handletsels.

Verder zien we een sterke toename van het aantal slachtoffers jonger dan 21 jaar ( ongeveer 10% de vorige jaren , nu een stijging naar 27% ). We zien dat deze jongeren vaak ook uit stedelijke gebieden komen.

Wat verder opvalt is dat ook dit jaar het vooral illegaal vuurwerk betrof. Liefst 68 % van het vuurwerk bleek op een illegale manier verworven te zijn. Het vuurwerkverbod zal hier en daar ook wel zijn rol ingespeeld hebben. Maar het makkelijk verkrijgen van vuurwerk via internet is een makkelijke toegangspoort voor jongeren om aan vuurwerk te geraken. Liefst nog zo krachtig mogelijk ook , vooral vuurwerk uit Polen en omliggende landen is zeer populair. Dit vuurwerk is vaak voorzien van een handleiding in de taal van oorsprong en dus niet geschikt voor gebruik bij ons.

22 % van de ongevallen bij volwassenen is dit jaar ook terug te vinden door het gebruik van slechtwerkend vuurwerk. Heeft de grote hoeveel illegaal vuurwerk te maken met het slechtwerken hiervan is moeilijk aan te tonen , maar toch opvallend. Naast lichamelijke letsels moeten we vaststellen dat door verkeerdelijk gebruik van vuurwerk meer en meer kleine brandhaarden ontstaan met materiële schade.

De Stichting Brandwonden en de Belgische brandwondencentra maken zich dan ook grote zorgen omtrent de sterke toename van het gebruik van vuurwerk in België . Niet alleen tijdens de Kerst en Nieuwjaarperiode waar vaak een stedelijk of gemeentelijk verbod totaal wordt genegeerd en de Burgemeesters en politie vaak machteloos staan, maar ook zien we dat er meer en meer vuurwerk (illegaal via internet ) wordt gebruikt op andere festiviteiten . Kijk maar naar het gebruik van pyrotechnische middelen (vuurwerk ) in de voetbalstadions. Maar tijdens kleine dorpsfeesten of privéfeesten grijpen meer en meer mensen naar vuurwerk zonder na te denken over hoe ze het moeten gebruiken , hoe ze de omstaanders of genodigden kunnen beschermen. Waar vroeger enkel tijdens de eindejaar periode slachtoffers van vuurwerk in onze ziekenhuizen en centra terecht kwamen, zien we dit nu het ganse jaar door.

De Stichting Brandwonden betreurt enorm de nieuwe trend die we zien opkomen waarbij vuurwerk wordt gebruikt als wapen tegenover politionele diensten en hulpverleners.

De Stichting Brandwonden en de Belgische Brandwondencentra pleiten dus voor een algemeen verbod van vuurwerk gebruik en verkoop in België. Met verscherpt toezicht op illegaal vuurwerk en de verkoop hiervan. Het gebruik van illegaal vuurwerk en zeker gericht naar burgers dient zwaar bestraft te worden !!! De Stichting en de Centra wensen dan ook in overleg te gaan met de bevoegde ministers.

Gebruik van vuurwerk doet het aantal vuurwerkongevallen met lichamelijke letsels sterk stijgen tijdens de Kerst- en Nieuwjaars periode

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar