Stichting Brandwonden verleent steun aan verbrande kinderen en slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

De Stichting Brandwonden slaat de handen ineen met het bedrijf Biocodex en de Apotheek St-Lambert om hulp te verlenen aan de verbrande kinderen en slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De noodsituatie en de gewelddadigheid van het conflict raakten de Stichting, waarop ze spontaan contact heeft opgenomen met de Oekraïense ambassade in Brussel om niet alleen hulp aan te bieden. Binnen de kortste keren werd er een samenwerking op poten gezet en werden er concrete steunaanvragen naar voren geschoven.

Aanzienlijke bijstand in de vorm van geneesmiddelen ter behandeling en preventie van brandwonden werd besteld en naar de Oekraïense ambassade getransporteerd. Denk hierbij aan Flammazinezalf, maar ook verbanden en ontsmettingsmiddelen. Die hulp zal rechtstreeks naar Oekraïne verstuurd worden en ingezet worden om verbrande kinderen en oorlogsslachtoffers te verzorgen en helpen. De artsen ter plaatse wachten op het medische materiaal en de geneesmiddelen om de toestroom van gewonden het hoofd te kunnen bieden. Die hulp helpt hen bij een deel van hun taken.

De actie van de Stichting kan nog eens herhaald worden, afhankelijk van haar middelen en de gekregen steun. Solidariteit maakt deel uit van de voornaamste taken van de Stichting: ervoor zorgen dat alle brandwondenpatiënten snel, concreet en efficiënt geholpen worden !

     

Onze actie voor brandwondenslachtoffers in Oekraïne

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar