Dankzij onze proefactie hebben we veel woningen in de gemeente Sint-Joost-Ten-Node kunnen beveiligen.

Na het maken van afspraken met de inwoners van de gemeente Sint-Joost-Ten-Node hebben wij onze verschillende afspraken nagekomen en zo meer dan 130 rookmelders en 130 koolmonoxidemelders geplaatst. Dit zijn allemaal veilige woningen in kwetsbare wijken waar de financiële middelen van de bewoners het niet altijd mogelijk maken om over de nodige veiligheidsvoorzieningen te beschikken.

Vaak overspoelen preventieberichten ons dagelijks leven. In de meeste gevallen besteden we er geen aandacht meer aan. Het is jammer dat onze inspanningen alleen gericht zijn op dit soort mediacampagnes, terwijl de resultaten zeer wisselend zijn. Het doel om de burgers te waarschuwen en hen de juiste reflexen bij gevaar bij te brengen, wordt niet noodzakelijkerwijs bereikt.

Deze campagne, die samen met de plaatselijke autoriteiten (in dit geval de gemeente Sint-Joost-Ten-Node), de preventiedienst van de Brusselse brandweer (SIAMU) en Stichting Brandwonden wordt gevoerd, is dus rechttoe rechtaan en tracht de meest gevoelige bevolkingsgroepen rechtstreeks op het terrein te sensibiliseren voor dronkenschap en brand.

Stichting Brandwonden is verheugd deze campagne te hebben gelanceerd en te kunnen rekenen op de kwaliteit van haar partners. Andere proefacties zijn gepland in de Brusselse gemeenten!

  

CO en brand campagne  - Beveiliging van woningen in Sint-Joost-Ten-Node

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar