Indien deze boodschap onleesbaar of onvolledig is, ga dan naar:
https://www.brandwonden.be/data/Mailings/2012-12-fireworks/2012-12-mail-nl.html
Belgische BrandwondenStichting
Stichting van openbaar nut KB 16-05-1986
Nationale Loterij
Partner van de Stichting

Laat één vuurpijl uw leven niet verknallen!
Elk jaar belanden volwassen en ook kinderen in en brandwondencentrum na een ongeval met vuurwerk. Door het volgen van onze tips voor een veilig vuurwerk kan veel leed bespaard worden.


SPOEDCURSUS VEILIG VUURWERK AFSTEKEN
1
Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden.
Zorg voor een 'Bob' of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
2
Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus bijvoorbeeld niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn.
3
Houd toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken.
4
Ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker): de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft. Houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig het lichaam niet over het vuurwerk.
5
Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen.
6
Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk.
7
Vuurwerk dat niet ontploft, mag u nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met dit vuurwerk gaan spelen.
8
Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten. Spoel brandwonden uitgebreid met water.


VEILIG VUURWERK BESTAAT NIET
Spelen met vuurwerk kan dramatische gevolgen hebben
De meest getroffen lichaamsdelen zijn handen (25%), vingers (32%), ogen (15%) en het hoofd (13%). Eén slachtoffer op twee loopt brandwonden op.
Pas ook op voor oorschade: sommige soorten vuurwerk (de populaire strijker) halen 160 decibels of meer en dat is 20 decibels boven de pijngrens.
Ter vergelijking: een opstijgend straalvliegtuig produceert op 100 meter afstand 125 decibels, discotheken zijn goed voor 110 decibels.
Eerste hulp bij brandwonden door vuurwerk
Voor brandwonden geldt maar één regel: "Eerst water, de rest komt later." Snel en kort de wonde spoelen met ijskoud water neemt de pijn weg.
Daarna spoelt u de wonde gedurende 10 à 15 minuten met (lauw) water van een aangename temperatuur om de opgestapelde warmte af te voeren.
Wanneer het gaat om een duidelijk oppervlakkige verwonding (eerste of tweede graad) waarbij de wonde niet te groot is, kan u de wonde zelf behandelen met een brandwondenzalfje. Smeer in geen geval boter of iets anders aan de wonde.
Lijkt de wonde dieper (derde graad) of is ze uitgebreider dan de grootte van een handpalm, dan wikkelt u ze in een zuiver verband en gaat u naar de spoedgevallendienst van een ziekenhuis of naar een brandwondencentrum.
Voor eerste hulp bij andere verwondingen ingevolge een vuurwerkongeval, klik hier
Opgeruimd staat netjes!
Vuurwerk dat is afgegaan mag gewoon bij het restafval in de vuilniszak.
Vuurwerk dat niet is afgegaan moet u lange tijd laten liggen: het bevat immers explosieven die nog kunnen ontploffen.
Steek het in geen geval opnieuw aan! De meeste ongevallen gebeuren met mensen die vuurwerk een tweede keer aansteken.
Giet een emmer water over deze weigeraars en laat ze een nachtje liggen.
Vuurwerk dat niet is afgegaan, hoort niet in de vuilniszak, maar wel bij het KGA (klein gevaarlijk afval). Dat soort afval kan men kwijt in het containerpark.
Wetgeving
Er bestaat een strenge wetgeving over aankoop en gebruik van vuurwerk.

Jean-Pierre Arnould
Gedelegeerd Bestuurder

De Belgische BrandwondenStichting wenst
u en uw familie een voorspoedig
en gezond 2013.
De Belgische BrandwondenStichting onderschrijft Ethisch Fondsenwerven
Dit bericht komt van de Belgische BrandwondenStichting overeenkomstig haar opdracht en conform de wetgeving op de bescherming van de levenssfeer. Meer info
Indien u deze preventieboodschappen niet meer wenst te ontvangen, klik hier