Het stadsbestuur van Vilvoorde roept zijn inwoners op met oudjaar geen vuurwerk af te schieten. Opvallend: daarbij geeft het zelf zeven redenen waarom je die oproep maar beter navolgt.

1. HET IS VERBODEN

«Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten», klinkt het bij de stad. «De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.»

2. HET IS LEVENSGEVAARLIJK

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. De meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

3.GROTE RISICO OP BRAND

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als bij het oplaten van wensballonnen, is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of op brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken. 

4.DIEREN ZIJN ER BANG VOOR

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen, waaronder over honden die weglopen en paarden die uitbreken en vervolgens op de openbare weg terechtkomen. Vorig jaar stierf in Genk een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

5. HET IS ONGEZOND

De fijnstofconcentraties die vastgesteld worden tijdens en net na het afsteken worden tijdens en net na het afsteken van vuurwerk, pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige probleem. 90% van het fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling. 

6.HULPDIENSTEN BLIJVEN BESCHIKBAAR

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

7.GENOEG GRATIS ALTERNATIEVEN

Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk.

Had je plannen om toch zelf vuurwerk af te schieten? Dan kan dit enkel na aanvraag van een vergunning voor oudejaarsnacht en enkel die nacht tussen 23.45 en 00.30 uur. Aanvragen kunnen gericht worden tot het college van burgemeester en schepenen per post op het adres Grote Markt, 1800 Vilvoorde of per mail via info@vilvoorde.be.

7 redenen waarom je beter niet zélf vuurwerk afschiet

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar