Activiteiten

Preventie Icon workshop 01

Preventie workshop

Patient Icon wound 01

Brandwonden patiënten

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar