Actueel


Sinds meer dan een jaar is er een e-mailbericht in omloop dat een foto bevat van een kindje dat zou opgenomen zijn in het "brandwondencentrum Pellenberg". In deze mail wordt financiële hulp gevraagd voor dit kindje en wordt de ontvanger aangezet om het bericht naar zoveel mogelijk kennissen te verspreiden. Het betreft echter een nepbrief (hoax). De mailinhoud is onjuist. UZ Leuven neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van deze kettingmail.

Mensen die door de brief aangesproken worden en patiëntjes van brandwonden willen steunen, kunnen dit doen op deze website. De Sociale Dienst van de Stichting werkt nauw samen met de Belgische brandwondencentra om slachtoffers van brandwonden financieel te steunen.

De verzamelde fondsen komen integraal ten goede aan de patiënten. De besteding van de toegekende steun wordt nauwgezet opgevolgd.

<< back