Actueel

17/01/2008

Het goedgekeurde voorstel vraagt ook dat bij de aanvraag van een renovatiepremie of een verbeterings- of aanpassingspremie voor een woning de aankoop van een rookmelder en CO-melder kan worden gesubsidieerd. Alle Vlaamse gemeenten die zelf rookmelders in woningen op hun grondgebied willen plaatsen, moeten die ter beschikking gesteld krijgen van de Vlaamse overheid. (belga/odbs)

Reactie van de Belgische BrandwondenStichting

De Belgische BrandwondenStichting pleit reeds langer bij bevoegde ministers en overheden om het plaatsen van rookmelders verplicht te stellen. Het staat onomstotelijk vast dat rookmelders levens redden.

De Belgische BrandwondenStichtig juicht dan ook het indienen van het voorstel van decreet toe. Enkele bedenkingen dringen zich wel op. De meeste slachtoffers van brand en brandwonden situëren zich in de lagere sociale klassen, aan wie het decreet over het plaatsen in nieuwbouw of bij renovatie wel voorbijgaat. Het uitdelen via allerlei instanties van rookmelders aan deze bevolkingsgroep heeft geen zin, zoals in vele projecten reeds internationaal werd aangetoond. Deze worden slechts in beperkte mate ook opgehangen.

Een tweede bedenking geldt de combinatie van rookmelder en CO-melder. Het is niet aangewezen een combinatietoestel (CO-melder en rookmelder) te plaatsen omdat die op een verschillende plaats moeten aangebracht worden (lees hierover meer in onze rubriek preventie).

<< back