• nationale loterij
  • mediatheek

Co-vergiftiging voorkomen

- Elke kamer waar een verwarmingstoestel functioneert, moet goed worden verlucht.
- Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.
- Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer of een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
- Plaats minimaal één Co-melder in of in de nabijheid van de slaapkamer(s) op 1,5m hoogte.

Aansluitend op vorige schooljaren kunnen scholen zich inschrijven voor het BRAVO lesprogramma over preventie brand en brandwonden voor lager onderwijs 2de graad:

  • een uitgeschreven lesvoorbereiding
  • een doe-doos met lesmateriaal
  • werkboekje voor elke leerling
  • een folder voor de ouders
  • bezoek aan de brandweer
  • les door consulente van Stichting Brandwonden: facultatief

De DOE-DOZEN worden door de school aangekocht en kunnen verschillende jaren en in verschillende klassen gebruikt worden.

BRAVO LESPROGRAMMA
2de GRAAD LAGERE SCHOOL

Schrijf hier in

Informatie over de berenklauw
Meldingen over de aanwezigheid van deze gevaarlijke plant

Op de ANB-website kan u een infofiche downloaden over de soort: klik hier.

Meldingen van reuzenbereklauw kunt u inbrengen via de website www.waarnemingen.be (u dient eerst gratis te registreren). Dit is algemeen het medium waarop de verspreiding van zowel inheemse als uitheemse soorten wordt in kaart gebracht. Omgekeerd kan men ook via deze site opvragen waar er zoal reuzenbereklauw werd waargenomen.

De Provincie West-Vlaanderen heeft een informatief filmpje op haar website over deze plant: klik hier.


De brand in een studentenhuis in Leuven waarbij vorig jaar twee studentes omkwamen, liet niemand onbewogen. Het voorval deed ook vragen rijzen bij de brandveiligheid van studentenkoten.
 
"Nooit uitleg gekregen"
 
Sofie (19) huurt een kamer in een oud studentenhuis en heeft bij haar keuze vooral rekening gehouden met de oppervlakte van de kamer. Voor haar is het vanzelfsprekend dat brandveiligheid gegarandeerd is. "Ik heb nooit uitleg gekregen over de brandveiligheid op mijn kot. Het ontbreken van rookmelders of brandblusapparaten, in mijn geval vervallen brandblusapparaten, is onaanvaardbaar. Het gaat over mensenlevens, daar mag echt niet licht over gegaan worden."
 
Preventietips voor het studentenkot
 
CONTROLEER
 
Hangen er op elke verdieping rookmelders?
 
Controleer maandelijks de werking van de rookmelders; desnoods kuis de rookmelders met een stofzuiger
 
Onderhoud jaarlijks de rookmelder door hem stofvrij te maken met een stofzuiger
 
Zoek de brandblussers en controleer of ze niet vervallen zijn
 
Is er een gemeenschappelijke trap, die helemaal naar beneden gaat?
 
Hoeveel evacuatiemogelijkheden zijn er buiten de ingangsdeur?
 
Zijn er vaste brandladders om te evacueren als de trap onbruikbaar is?
 
Werkt de noodverlichting op de trap?
 
Zijn de halogeenlampen voldoende verwijderd van brandbaar materiaal en is er verluchting voor ingebouwde lampen
 
Controleer de elektrische installatie en bedrading: bij de minste onvolkomenheid, verwittig de huiseigenaar
 
Controleer of de geiser regelmatig wordt gecontroleerd. Dit geldt ook voor gaskachels. Door onvolledige verbranding is de kans op koolmonoxidevergiftiging groot
 
Is de boiler in een aparte kamer geplaatst?
 
Controleer of er voldoende verluchting is in de plaatsen met vlamverwarming
 
DOEN
 
Voorzie een of best twee vluchtweg(en)
 
Plaats een rookmelder op iedere verdieping
 
Spreek met uw huisgenoten af wat te doen als de rookmelders afgaan
 
Zorg dat iedereen in uw huis weet waar de vluchtwegen zijn
 
Zorg er samen met uw kotgenoten voor dat de gemeenschappelijke trap (die uitgeeft op straat) steeds goed bereikbaar en vrij is
 
Indien er een gemeenschappelijke keuken is, controleer of er een hittemelder is
 
Houd potten en pannen in de gaten als u kookt!
 
Zorg ervoor dat alle kaarsen gedoofd zijn wanneer u gaat slapen of even buiten gaat
 
Gebruik enkel verlengkabels (of andere elektrische snoeren) die volledig geïsoleerd en geaard zijn; contactdozen moeten ook over een schakelaar beschikken
 
Doof sigarettenpeuken altijd volledig
 
NIET DOEN
 
Rook nooit in bed. Roken in bed is een veel voorkomende doodsoorzaak bij brand!
 
Gooi nooit een asbak leeg in de prullenbak voordat u zeker weet of alle peuken uit zijn (enige veilige maatregel: doe nadien water in de prullenbak)
 
Hang wasgoed nooit dicht bij een verwarmingstoestel te drogen; het kan in brand vliegen
 
Nooit koken of frituren na een avondje stappen
 
Laat de TV niet op de 'stand-by' stand staan
 
Probeer te voorkomen dat er te veel elektrische apparaten gelijktijdig aan staan om overbelasting te vermijden
 
Gebruik geen 'driewegstekkers' (of kattekoppen); die zijn trouwens verboden. Laat iemand liever een paar extra stopcontacten aanleggen
 
Voor meer informatie en vragen kan u terecht bij de preventiedienst van de Stichting via een bericht naar preventie@brandwonden.be, die u desgevallend naar de bevoegde instantie of brandweer zal doorverwijzen.

Actueel

Belgische Brandwonden - centra

Contactgegevens

Lees meer

Onveilige blusdekens overspoelen Belgiė

In verschillende Belgische winkelketens worden naast duurdere en veilige blusdekens ook goedkope en onveilige blusdekens verkocht.

Lees meer

Baby’s in de auto: gevaar voor ernstige brandwonden

Een Oostenrijkse studie toont aan dat temperatuur van een zitje tot 70 graden Celsius kan oplopen. Bij veel kindjes kan dat tot lelijke brandwonden leiden.

Lees meer