Achter de schermen van Stichting Brandwonden

Elke dag is anders voor Stichting Brandwonden. Waar het nodig is, biedt de Stichting haar diensten aan om patiŽnten te helpen en brandwonden te voorkomen.

De terroristische aanslagen in Brussel

Onmiddellijk na de aanslagen zijn Jean-Pierre en Yves van de Stichting naar het militaire hospitaal van Neder Over Heembeek getrokken om hun hulp aan te bieden. Beiden hebben een verleden in het Militair Hospitaal. Zij werden ingeschakeld voor de verdeling van de brandwondenpatiŽnten in de Belgische en buitenlandse brandwondencentra. Zij organiseerden tevens de evacuaties per ziekenwagen en helikopters naar de verschillende brandwondencentra.
Voor Belgische slachtoffers en hun familie kan de Stichting ook tussenkomen in de behandeling indien zij aan de criteria voor financiŽle steun beantwoorden. Enkele dossiers werden reeds ingediend. Hierbij dient gepreciseerd dat de tussenkomst van de Stichting aan bod kan komen, indien alle andere tussenkomsten (mutualiteit, verzekeringen, OCMW, overheid) werden aangewend.

Kustactie met brandweer West-Vlaanderen

Tijdens de zomermaanden liep een campagne aan de kust in samenwerking met de brandweer. In woningen van mensen in armoede werden rookmelders aangebracht. Deze mensen wonen in huizen, die niet zo brandveilig zijn en kunnen zich geen kwalitatieve rookmelders veroorloven. Dank zij onze leverancier van preventiemateriaal, kunnen wij degelijk materiaal ter beschikking stellen aan inkoopprijs. Meer dan duizend woningen werden op die manier beveiligd.

Preventiemateriaal en sensibilisering bewoners van sociale woningen van huisvestingsmaatschappij.

Naar aanleiding van een dramatisch ongeval in een sociale woning in het Luikse, wordt in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij een project opgezet waarbij ongeveer 3.000 sociale woningen met degelijk preventiemateriaal zullen worden uitgerust. Tegelijk worden opleiders gevormd, die alle bewoners zullen sensibiliseren en de noodzakelijke preventietips zullen aanleren.

Nazorgkuren voor patiŽnten met brandwonden

Voor het derde jaar organiseert Stichting Brandwonden een nazorgkuur voor patiŽnten die recent uit het brandwondencentrum werden ontslagen. Naast thermale behandelingen, krijgen de patiŽnten de noodzakelijke kinesitherapie, maar ook aan de psychologische en sociale aspecten van het leven met brandwonden wordt veel aandacht besteed. Daarnaast worden de contacten met andere patiŽnten altijd zeer hoog gewaardeerd.

Wij willen hier graag vermelden dat uit ALLE brandwondencentra gespecialiseerde paramedici zich elk jaar een week lang vrijwillig inzetten voor de patiŽnten van de nazorgkuur. Dit jaar wordt ook een nazorgkuur opgezet voor patiŽnten die langer uit het ziekenhuis werden ontslagen, maar die evengoed behoefte hebben aan de behandelingen van de kuur.

Opleiding brandweerkadetten

In het ganse land worden kinderen opgeleid tot brandweerkadetten. Velen onder hen worden later brandweerman of brandweervrouw. Deze opleidingen worden door de overheid gesubsidieerd en op het einde van de opleiding ontvangen de leerlingen een certificaat van ďCadetĒ.
Voor de kadettenschool van de provincie Luik, wordt de Stichting officieel ingeschakeld in de opleiding om de voornaamste principes van preventie brandwonden aan te leren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de eerste hulp bij brandwonden, omdat een correcte eerste hulp veel leed achteraf kan besparen.

Opleiding senioren

Meer en meer wordt aandacht besteed aan preventie voor senioren en minder mobiele medemensen. Voor deze groep van mensen zijn de 3 minuten, die men nodig heeft om te ontsnappen bij brand, onvoldoende om tijdig de woonst te verlaten. Door de vergrijzing van de bevolking, wordt het aandeel van senioren in het aantal slachtoffers van brand en brandwonden steeds groter. Met de Christelijke Mutualiteiten wordt een reeks preventielessen georganiseerd, waaraan meer dan duizend senioren hebben deelgenomen. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij preventie@stichtingbrandwonden.be of via de telefoon 02 649 65 89.

Opleiding onthaalouders bij kinderopvang

Kinderen vormen de grootste groep van slachtoffers van brandwonden. Daarom is het van levensbelang dat de personen, die verantwoordelijk zijn voor die kinderen alle mogelijke preventiemaatregelen respecteren om brandwonden van kinderen te voorkomen. Ouders vertrouwen hun jonge kinderen toe aan onthaalouders, die dan ook een zware verantwoordelijkheid dragen.
Daarom organiseert Stichting Brandwonden opleidingen voor onthaalouders waarbij niet alleen de noodzakelijke preventietips worden meegegeven, maar ook het opzetten van een vluchtplan om met een meerdere kinderen veilig de crŤche te verlaten bij brand. Natuurlijk ontbreekt een opleiding eerste hulp bij brandwonden niet op het programma.

Nieuw in de webshop

De Aťrosol schuimblusser dooft het vuur snel en zorgt dat het niet opnieuw ontbrandt door een afsluitende laag schuim over de brandende stoffen te spuiten. De First Alert Aťrosol is geschikt voor de volgende brandklassen:

  • Brandklasse A: voor vaste natuurlijke stoffen; deze stoffen branden meestal met een gloed;
  • Brandklasse B: vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden;
  • Brandklasse F: frituur.

Makkelijk hanteerbaar en te gebruiken. 3 jaar garantie.
CE keurmerk
BS 6165

Opleidingen Bedrijven Ė Safety Days

Stichting Brandwonden organiseert speciaal voor bedrijven een vorming, die voor hun werknemers of klanten een Safety Day willen organiseren rond het thema brand en brandwonden.
De dag wordt opgebouwd naar wens van het bedrijf/organisatie. Deze kan bestaan uit minimaal 2 tot maximaal 4 verschillende workshops. De themaís worden samengesteld en uitgewerkt in samenspraak met de aanvrager. Voor de workshops kan beroep worden gedaan op de verschillende demo-stands (rookmobiel, opblaasbare rookhuizen, brandpreventiemiddelen, blusmiddelen, Ö ) waarover de Stichting Brandwonden beschikt.

Website

Het aantal unieke bezoekers van de website van Stichting Brandwonden neemt elk jaar toe. Vooral de paginaís rond eerste hulp bij brandwonden en de ernst van de brandwonde worden veel bezocht.