• nationale loterij
 • mediatheek

Barbecue

 • Gebruik nooit methanol, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel!
 • Overgiet ( een brandende barbecue nooit met extra brandstof.
 • Houtskool blijft urenlang nagloeien. Gebruik, indien nodig, zand of water bij het doven.
 • Laat kinderen nooit in de buurt van of alleen bij een BBQ

Aansluitend op vorige schooljaren kunnen scholen zich inschrijven voor het BRAVO lesprogramma over preventie brand en brandwonden voor lager onderwijs 2de graad:

 • een uitgeschreven lesvoorbereiding
 • een doe-doos met lesmateriaal
 • werkboekje voor elke leerling
 • een folder voor de ouders
 • bezoek aan de brandweer
 • les door consulente van Stichting Brandwonden: facultatief

De DOE-DOZEN worden door de school aangekocht en kunnen verschillende jaren en in verschillende klassen gebruikt worden.

BRAVO LESPROGRAMMA
2de GRAAD LAGERE SCHOOL

Schrijf hier in


Winter: vermijd brand en brandwonden
 

Klik op de titeltjes voor meer informatie over het onderwerp.

 
 
 • Is de schouw voor de winter gekuist?
 • Gebruik geen brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken
 • Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard ; ministens op 1 meter afstand.
 • Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout
 
 • Gebruik een oven nooit als extra verwarming
 • Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken; zo vermijdt u contactbrandwonden
 
 • Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door teveel aansluitingen op hetzelfde stopcontact; stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten
 • Gebruik geen elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer
 • Leg geen brandbaar materiaal op verwarmingstoestellen vb. kledij
 
 • Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken; baken met gekleurde tape een zone af, die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
 • Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de nabijheid kunnen komen
 • Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de tafel poot en laat kinderen nooit alleen met dit toestel
 
 • De woning is een NIET ROKERS zone
 • Meer dan een derde van de woningbranden met fatale afloop wordt door een roker veroorzaakt (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid); vaak in combinatie met alcoholgebruik
 
 • Plaats de boom in de woning op een plaats waar het koel is en ver van drukke plaatsen, zeker niet in de nabijheid van deuren die naar buiten leiden.
 • Plaats bij voorkeur een echte kerstboom; indien u een kunstkerstboom koopt, verifieer dat deze niet ontvlambaar is
 • Geef regelmatig water ook aan een kerstboom zonder wortel. De voet moet altijd vochtig zijn.
 • Controleer regelmatig de naalden: zijn de naalden droog of vallen ze af, dan is er brandgevaar en moet kerstboom onmiddellijk buiten
 • Kaarsen horen niet thuis in en rond de kerstboom
 
 • Doof alle kaarsen en elektrische slingers bij het verlaten woning of het slapengaan
 • Verhinder dat kinderen de elektrische slingers aanraken.
 • Gebruik bij voorkeur kaarsjes met batterijen
 • Gebruik geen ontvlambare decoratie
 • Plaats geen brandende kaarsen in de buurt van een fondue
 
 • Plaats ontvlambare en brandbare vloeistoffen op minstens 1 meter van een hittebron
 • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt van brandende voorwerpen. Hou ze buiten het bereik van kinderen.
 • Kijk altijd naar het pictogram hiernaast voor herkenning van brandbare vloeistoffen
 
 • Elke kamer waar een bijzetverwarming (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
 • Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 • Plaats een CO-melder wanneer er risico op vergiftiging is in de woning (maar de CO-melder vervangt de basis maatregelen tegen vergiftiging niet)
 
 • Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden: zorg voor een 'Bob' of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
 • Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus niet bij droog hout, een gastank of op een plaats waar veel mensen samen zijn.
 • Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing en bescherm u met een veiligheidsbril ( de meeste letsels doen zich voor aan handen en ogen ). Een correcte leverancier van vuurwerk levert gratis een veiligheidsbril.
 • Hou kinderen uit de buurt van vuurwerk
 • Niet ontploft vuurwerk mag niet terug aangestoken worden. Maak nat of bewaar in een emmer water.
 • Ga naar of er geen reglement is uitgeschreven in uw gemeente over het gebruik van vuurwerk. In sommige gemeenten of steden is er een totaal verbod.

Actueel

Belgische Brandwonden - centra

Contactgegevens

Lees meer

Onveilige blusdekens overspoelen Belgiė

In verschillende Belgische winkelketens worden naast duurdere en veilige blusdekens ook goedkope en onveilige blusdekens verkocht.

Lees meer

Baby’s in de auto: gevaar voor ernstige brandwonden

Een Oostenrijkse studie toont aan dat temperatuur van een zitje tot 70 graden Celsius kan oplopen. Bij veel kindjes kan dat tot lelijke brandwonden leiden.

Lees meer