• KBC
  • nationale loterij
  • mediatheek

Droogkast

Kuis de filter van uw droogkast na ELK gebruik.
In 1527 besloot Karel V na een brand die Amsterdam platlegde dat alleen nog mocht gebouwd worden met stenen muren en een harde dekking. In Haarlem werden dakwerkers die zich hieraan niet hielden een jaar uit de stad verbannen en riskeerden ze dat hun hand werd afgekapt indien ze zich toch in de stad zouden vertonen. Vandaag de dag zijn nog steeds veel branden onbeheersbaar omdat niet de gepaste bouwmaterialen werden gebruikt.
 
De brandveiligheid van uw woning hangt voor een groot deel af van de bouwmaterialen die gebruikt worden.
 
Bouwmaterialen kunnen ofwel de uitbreiding van de brand afremmen, ofwel de uitbreiding van de brand stimuleren.
 
Niet brandbare isolatiematerialen als glaswol of steenwol, verbeteren in het algemeen de brandwerendheid van de wand.
 
Binnendeuren op de vluchtroute kunnen het beste een brandwerendheid van tenminste 20 minuten hebben. Gewone deuren van hardboard bezwijken al na circa 8 minuten.
 
Vouw- en schuifdeuren hebben vrijwel geen brandwerendheid en sluiten slecht af. Die kunt u dus beter niet gebruiken. Vouwdeuren van zacht PVC zijn bovendien zeer brandbaar.
 
 
Gewoon glas zal bij brand snel springen. U kunt ramen in een binnenwand voldoende brandwerend maken door (spiegel)draadglas aan te brengen. Draadglas houdt vlammen enige tijd tegen. Het laat wel hittestraling door.
 
Waarmee rekening houden bij keuze van materialen (meer info)
 
De brandwerendheid, eigenlijk "weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag", is vooral van belang bij scheidingswanden, deuren, ramen en plafonds. Voor binnenwanden is de brandwerendheid in principe 20 minuten.
 
Brandvoortplanting: bij een beginnende brand in een ruimte is de brandbaarheid van het materiaal van belang. Als het interieur (o.a. meubilair, vloerbedekking, behang, gordijnen) snel vuur vat, bemoeilijkt dat het vluchten van de personen in de ruimte en kunnen er veel slachtoffers vallen.
 
Rookontwikkeling: tenslotte is de hoeveelheid rook die materialen bij brand ontwikkelen van belang. Een (zeer) sterke rookontwikkeling beperkt snel het zicht en bemoeilijkt daardoor het vluchten. Bovendien is de kans op bedwelming groot. Rook is immers dodelijker dan vuur.
 
Brandveilig doe-het-zelf: aandachtspunten
 
Vluchtroute: hou bij het aanbrengen van materialen langs de vluchtroute rekening met de brandveiligheid: de vluchtroute moet zo lang mogelijk begaanbaar blijven om aan de brand te kunnen ontsnappen.
 
Gevaarlijke stoffen: bepaalde soorten verf, lijm, bestrijdingsmiddelen, soldeerwater, afbijtmiddelen en terpentine. De damp kan lichtontvlambaar zijn en soms zelfs explosief.
 
  Een brandende sigaret, een waakvlam of zelfs een vonk (door het omzetten van een schakelaar of het aanslaan van een elektrisch apparaat) kunnen al genoeg zijn om een brand of een ontploffing te veroorzaken.
 
Licht ontvlambare stoffen: zorg dat er een emmer water of zand, een branddeken, een aangesloten tuinslang of een brandblusser bij de hand is. Bovendien is de kans op bedwelming groot.
 
TIP: nat cement kan brandwonden veroorzaken!
 
Zorg steeds voor voldoende bescherming van handen, knieën, voeten en onderbenen.
 
Draag waterdichte handschoenen, kniebeschermers en laarzen. Lederen of stoffen handschoenen zijn niet geschikt.
 
Stop broekspijpen niet in de laarzen maar trek ze eroverheen.
 
Verwijder kledij en schoeisel waarin cement binnengedrongen is en reinig de besmeurde huid grondig met water.
 
Alle informatie over (brand)veilig bouwen en verbouwen vindt u in de preventierubriek.

Actueel

Belgische Brandwonden - centra

Contactgegevens

Lees meer

Onveilige blusdekens overspoelen Belgiė

In verschillende Belgische winkelketens worden naast duurdere en veilige blusdekens ook goedkope en onveilige blusdekens verkocht.

Lees meer

Baby’s in de auto: gevaar voor ernstige brandwonden

Een Oostenrijkse studie toont aan dat temperatuur van een zitje tot 70 graden Celsius kan oplopen. Bij veel kindjes kan dat tot lelijke brandwonden leiden.

Lees meer